Total Pageviews

Monday, 13 February 2017

PVV minderheidskabinet (3)

De kracht van de stilte. Zo zou de huidige boodschap van Geert Wilders kunnen worden samengevat. Andere personen en partijen doen al geruime tijd het werk voor hem. De meest recente persoon is VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes met haar commentaar bij BNR.

De grenzen dicht is een schijnoplossing voor een land dat leeft van import en export, vooral binnen Europa, en voor een EU land zonder interne grenzen. Een muur rondom je huis (of land) blokkeert vooral je eigen uitzicht. Een muur rond je huis creƫert uiteindelijk een gevoel van gevangenschap terwijl de mensen daarbuiten wel vrij rondlopen.

Echte oplossingen zijn echter radicaal: 1) het opzeggen van het VN vluchtelingenverdrag uit 1951 dat Nederland dwingt tot opvang van vluchtelingen, zowel legaal als ook illegale arbeidsmigranten, 2) het onmiddellijk verstrekken van een tijdelijke verblijfsvergunning met 3) het recht om te mogen werken en te mogen wonen, en de plicht om inkomstenbelasting te betalen.

Daartegenover staat dat 4) Nederland geen enkele vorm van opvang biedt aan vluchtelingen en immigranten. Tegelijkertijd zullen 5) alle uitkeringen, toelagen, subsidies worden afgeschaft en 6) worden vervangen door de invoering van een basisinkomen voor elke Nederlander waarbij 7) dubbele paspoorten niet langer zijn toegestaan, en 8) bestaande houders een keuze moeten maken.

De invoering van het basisinkomen wordt terugverdiend door een 9) enorme afslanking van de Overheid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. De noodzaak van elke toetsing vooraf, tussendoor, en achteraf vervalt. Registratie en leeftijd in de GBA bepalen de hoogte van het basisinkomen. Uitbetaling door Belastingdienst.

Deze nieuwe situatie heeft toekomstperspectief ten aanzien van i) arbeidsmigranten en vluchtelingen, ii) de verwachte invloed van robotisering en kunstmatige intelligentie op de arbeidsmarkt, iii) de vergrijzing van de bevolking, iv) de toenemende behoefte aan zorgcapaciteit, en v) het vergaand terugdringen van complexiteit in de wet- en regelgeving.

Geen enkele partij durft met echte oplossingen te komen. Alle partijen bieden schijnoplossingen. De PVV biedt extreme schijnoplossingen. Echte oplossingen zijn lastig omdat de problematiek lijkt op een bord spaghetti waarbij alleen het begin duidelijk is. Echte oplossingen vereisen een visie.

Het brandmerken van de Islam en Moslims als de vijanden van ons land - of Europa - lijkt verdacht veel op een soortgelijke situatie met Joden vanaf 1933. We weten hoe dat afliep. De onverbeterlijke onverdraagzaamheid in de politieke Islam is inderdaad een groot probleem. Het begin van de oplossing zit in het Nederlanderschap en het verbod op dubbele paspoorten. Er zal een keuze moeten worden gemaakt tussen de waarden van het gastland en die van het geboorteland. 

De combinatie van politiek en religie (CDA, CU, Denk, SGP) is normaal in Nederland. Het dienen van een buitenlandse mogendheid is niet normaal in Nederland. Een keuze tegen Nederlanderschap en voor een tijdelijke verblijfsvergunning lost dat probleem grotendeels op. 

No comments:

Post a comment