Total Pageviews

Tuesday, 6 May 2014

De schuldvraag - waar 2 kijven hebben 2 schuld..............

In andere landen is de schuldvraag van grote betekenis in een echtscheiding. In Nederland niet.

Dit kan leiden tot zeer vervelende gevolgen, waarbij de "dader" naderhand ook nog eens juridisch gezien aan het langste eind trekt.

Toch heb ik een voorkeur voor het neutrale Nederlandse standpunt dat hoogst waarschijnlijk geworteld is in het oude Nederlandse gezegde: waar twee kijven (ruzie maken), hebben twee schuld.

In uitzonderingssituaties zal er slechts 1 partij verantwoordelijk zijn voor de duurzame ontwrichting. Het lijkt mij echter niet logisch om de wetgeving op mogelijke uitzonderingen in te richten. Het principe van redelijkheid en billijkheid zou daar soelaas moeten bieden. Het "bewijs" zal dan niet altijd eenvoudig zijn.

Het leveren van bewijs ten aanzien van de schuldvraag leidt sowieso bijna automatisch tot het alom bekende "modder gooien" en de "vuile was buiten hangen". Uiteindelijk is niemand daarbij gebaat omdat het de kans op een toekomstige reconciliatie / verzoening tussen ouders onderling alsmede ouders en kinderen duidelijk verkleind.

Ook in een moderne variant van de huidige verouderde wetgeving bij echtscheiding dient de schuldvraag daarom buiten beschouwing te blijven.